Tuesday, January 3, 2012

Attempting a new song

Music someshwar
Lyrics yours truly

Saakhi re saacha tera saath hi saacha saakhi


Na vakht saacha, na rakht saacha
Khuda ke hone ka bhi kyahi bharosa?
Saacha tu khud aur saachi khudai hai


Saavan saacha, pavan saacha
Dhundli hai duniya ki reetein
Dono kal kolaahal hi badhate. Par ...

khara ya khota, bada ya chota
jag jag samajhne ko inhe banaye
sab kuch ek ye ek hi sootra hai

No comments: